Học Massage
Học Massage Chân Trị Liệu

Học Massage Chân Trị Liệu


Dạy massage chân trị liệu

Dạy Massage Đá Nóng

Dạy Massage Đá Nóng


Khóa học Massage Đá Nóng (Hot Stone Therapy Massage)

Dạy Massage Thái Cổ Truyền

Dạy Massage Thái Cổ Truyền


Những kỹ thuật và động tác trong khóa giảng dạy massage Thái cổ truyền được hệ thống theo nội dung đào tạo của trường massage quốc tế Thái TMC ở ChiangMai. Giáo viên tại trung tâm có bằng huấn luyện giảng dạy của TMC, năng lực trình độ và chất lượng giảng dạy đạt rất cao, đạt đúng chuẩn quốc tế.