Tuyên bố miễn trừ

Ngày đăng: 16/08/2017

Trung tâm đào tạo Spa Viên Mỹ luôn cố gắng cung cấp thông tin chính xác nhất trên website của trung tâm. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo độ chính xác hoàn toàn của thông tin.


Trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và đơn vị thực hiện không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc sử dụng các thông tin này.


Dữ liệu hoặc thông tin do trung tâm cung cấp có thể bị trễ như lịch học, thời gian khai giảng, tin tức hoạt động Spa,… hoặc thông tin tuyển dụng, quảng cáo, trao đổi liên kết và các thông tin khác từ doanh nghiệp, Spa, do bên thứ ba cung cấp. Trung tâm không xác minh bất cứ thông tin nào và không có nghĩa vụ để làm việc đó.


Bên cạnh đó, Trung tâm đào tạo Spa Viên Mỹ cung cấp đường dẫn đến một số liên kết bên ngoài, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về mặt nội dung trên những trang này.


Người sử dụng đường dẫn đến liên kết bên ngoài chịu trách nhiệm về việc tham khảo và tải về các thông tin từ đường dẫn và mọi chi phí phát sinh nếu có. Tải về hình ảnh hoặc nội dung mà không có sự cho phép của đơn vị/cá nhân giữ bản quyền có thể dẫn đến việc vi phạm luật bản quyền của Việt Nam và Quốc tế.


Ngoài ra, xin lưu ý rằng thông tin trên website này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Học viên và khách hàng quan tâm nên liên hệ trực tiếp với trung tâm và các đơn vị liên quan để kiểm chứng thông tin phù hợp.

Trân trọng.

Spaviet 

***Lịch học sắp xếp tùy theo học viên và kết quả được đánh giá dựa vào bài thi cuối khóa của mỗi học viên Chi tiết »

Banner_sidebar_360x600_2