Học chăm sóc da
Chuyên viên chăm sóc da toàn thân

Chuyên viên chăm sóc da toàn thân


Khóa “Đào tạo Chuyên viên Chăm sóc da toàn thân” là chương trình cung cấp đồng bộ kiến thức, kỹ năng, cách thức làm việc của một chuyên viên viên chăm sóc da toàn thân tại Spa.

Khóa học tắm dưỡng tắm trắng toàn thân

Khóa học tắm dưỡng tắm trắng toàn thân


Chương trình học được biên soạn phù hợp cho quy trình chăm sóc toàn thân spa, xuất phát từ những kinh nghiệm thực tế, giúp học viên loại bỏ được những bước không phù hợp trong quy trình chăm sóc toàn thân , mang lại hiệu quả cao trong quá trình làm dịch vụ