Video
Hội thảo "Sử dụng Galvanic và Microcurrent trong chăm sóc da mặt" - Phần 4

Hội thảo "Sử dụng Galvanic và Microcurrent trong chăm sóc da mặt" - Phần 4


Hội thảo "Sử dụng Galvanic và Microcurrent trong chăm sóc da mặt" - Ngày 09/12/2015

Hội thảo "Sử dụng Galvanic và Microcurrent trong chăm sóc da mặt" - Phần 3

Hội thảo "Sử dụng Galvanic và Microcurrent trong chăm sóc da mặt" - Phần 3


Hội thảo "Sử dụng Galvanic và Microcurrent trong chăm sóc da mặt" - Ngày 09/12/2015

Hội thảo "Sử dụng Galvanic và Microcurrent trong chăm sóc da mặt"-Phần 2

Hội thảo "Sử dụng Galvanic và Microcurrent trong chăm sóc da mặt"-Phần 2


Hội thảo "Sử dụng Galvanic và Microcurrent trong chăm sóc da mặt" - Ngày 09/12/2015

Hội thảo "Sử dụng Galvanic và Microcurrent trong chăm sóc da mặt" - Phần 1

Hội thảo "Sử dụng Galvanic và Microcurrent trong chăm sóc da mặt" - Phần 1


Hội thảo "Sử dụng Galvanic và Microcurrent trong chăm sóc da mặt" - Ngày 09/12/2015

Hội thảo : “Nâng cao kỹ năng sử dụng máy chăm sóc da” - 08/12/2015

Hội thảo : “Nâng cao kỹ năng sử dụng máy chăm sóc da” - 08/12/2015


Hội thảo chuyên đề spa: “Nâng cao kỹ năng sử dụng máy chăm sóc da” - Ngày 08/12/2015 - Wesite: ww.vienmy.vn Thông tin hội thảo chuyên đề ngành Spa “Nâng cao kỹ năng sử dụng Máy chăm sóc da” (chỉ dành riêng cho khách hàng Viên Mỹ)

Hội thảo : “Nâng cao kỹ năng sử dụng máy chăm sóc da”

Hội thảo : “Nâng cao kỹ năng sử dụng máy chăm sóc da”


Hội thảo chuyên đề spa: “Nâng cao kỹ năng sử dụng máy chăm sóc da” - Ngày 16/11/2015 Thông tin hội thảo chuyên đề ngành Spa “Nâng cao kỹ năng sử dụng Máy chăm sóc da” (chỉ dành riêng cho khách hàng Viên Mỹ)