khóa học triệt lông

Khoá học


Khóa học triệt lông cơ thể cùng công nghệ OPT


Khóa học Triệt lông cơ thể cùng công nghệ OPT cung cấp đồng bộ kiến thức liên quan; đồng thời giới thiệu đầy đủ quy cách xây dựng liệu trình, kĩ năng vận hành thiết bị OPT trong nâng cao chất lượng dịch vụ spa chuyên nghiệp.