khóa học giảm béo

Khoá học


Khóa học giảm béo toàn thân cơ bản (6 giờ)


Khóa học điều trị giảm béo toàn thân cung cấp các kiến thức sinh lý học, máy thẩm mỹ - công nghệ giảm béo , liệu trình - kĩ thuật cùng các sản phẩm hỗ trợ giảm béo toàn thân cơ bản.

Khóa Học Giảm béo toàn thân


Khóa học giảm béo toàn thân là chương trình cung cấp đồng bộ kiến thức, kĩ năng, các liệu trình, cách tư vấn, cách sử dụng sản phẩm phù hợp,....