Kỹ thuật viên Spa

Khoá học


Kỹ thuật viên Spa


Khóa học "kỹ thuật viên spa" cung cấp chuẩn kiến thức và kỹ năng làm việc của một kỹ thuật viên chăm sóc da toàn thân tại Spa.

Kỹ thuật viên Spa


Khóa “Đào Tạo Kỹ Thuật Viên Spa” là chương trình cung cấp đồng bộ kiến thức, kỹ năng, cách thức làm việc của một kỹ thuật viên chuyên nghiệp tại Spa, đặc biệt là về massage body.