đào tạo spa

Tin tức


Đăng ký các Khóa học Miễn phí Trung tâm Đào tạo Spa Việt


Đăng ký các Khóa học Miễn phí Trung tâm Đào tạo Spa Việt

Điều lệ trung tâm đào tạo Spa Viên Mỹ


Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy của giáo viên. Giúp cho học viên có được môi trường học tập tốt nhất, đảm bảo hiệu quả cũng như nâng cao khả năng tiếp thu cho học viên trong quá trình học. Ban quản lý đào tạo công ty TNHH TMDV Viên Mỹ ban hành nội quy áp dụng cho phòng học, rất mong nhận được sự hợp tác của Giáo Viên và Học Viên.

Học để trở thành chủ tại Trung tâm đào tạo Spa Viên Mỹ


Khóa đào tạo chủ spa do trung tâm Viên Mỹ sẽ trang bị kiến thức bổ ích, hỗ trợ bạn kinh doanh thành công hơn.