Điều lệ trung tâm đào tạo Spa Viên Mỹ

Ngày đăng: 19/10/2017

Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy của giáo viên. Giúp cho học viên có được môi trường học tập tốt nhất, đảm bảo hiệu quả cũng như nâng cao khả năng tiếp thu cho học viên trong quá trình học. Ban quản lý đào tạo công ty TNHH TMDV Viên Mỹ ban hành nội quy áp dụng cho phòng học, rất mong nhận được sự hợp tác của Giáo Viên và Học Viên.


1. Học viên được cấp Mã số học viên và Thẻ học viên để ra vào lớp học. Học viên không được phép cho mượn thẻ hoặc để người khác sử dụng với các mục đích khác.

2. Học viên  đi học đúng giờ quy định, nghỉ học phải báo trước với cán bộ phụ trách đào tạo, khi vào học phải ký tên vào phiếu điểm danh.

3. Toàn thời gian học viên có mặt trên lớp trong lịch học sẽ được tính là thời gian học, trung tâm không chịu trách nhiệm bù giờ học thay cho thời gian không tập trung, làm việc riêng … của học viên trong giờ học.

4. Học viên giữ trật tự trong phòng học, không sử dụng điện thoại trong phòng học không gây ảnh hưởng đến học viên khác.

5. Học viên tự bảo quản tư trang, tài sản cá nhân … trung tâm không giải quyết tất cả mọi trường hợp mất tài sản trong phòng học.

6. Học viên không được phép sử dụng các thiết bị quay phim, chụp hình, ghi âm trong phòng học nếu như chưa có sự đồng ý của giáo viên.

7. Học viên không được phép giới thiệu, trao đổi và mua bán bất cứ sản phẩm nào trong phạm vi Trung Tâm Đào Tạo và trong suốt quá trình theo học tại Trung Tâm, nhằm đảm bảo tính tập trung, liên tục trong quá trình học. Đối với các trường hợp vi phạm, Trung Tâm có quyền hạn nhắc nhở, đình chỉ học hoặc sắp xếp lịch học riêng cố định để không ảnh hưởng đến Học Viên khác.

8. Học viên giữ gìn vệ sinh phòng học, học viên phải vệ sinh các thiết bị và dụng cụ sử dụng trong quá trình học trước khi ra về.

9. Học viên và giáo viên phải tắt các thiệt bị điện (Đèn, máy lạnh …) trước khi ra về, để phòng tránh chập điện, cháy nổ.

10. Học viên giữ gìn các thiết bị, vật dụng trong quá trình sử dụng thực hành, trường hợp xảy ra hư hỏng do sử dụng sai mục đích, lỗi của học viên vì học viên phải chịu trách nhiệm đèn bù thiệt hại.

11. Ngay khi kết thúc hóa, Học Viên ký xác nhận hoàn thành khóa học với Trung tâm.

12. Học Viên và Trung Tâm phải kết hợp cùng nhau chuẩn bị người mẫu trong suốt quá trình theo học tại Trung Tâm.

Đối với các khóa học miễn phí, học viên cần tuân thủ:

· Đăng ký tham gia không quá 01 người/lần đăng ký

· Số buổi đăng ký không quá 03 buổi/đợt tổ chức

· Đồng ý cho Viên Mỹ sử dụng hình ảnh trong các hoạt động Đào tạo/PR/Quảng cáo của trung tâm. Đối với học viên được Spa cử đến, Spa đồng ý cho Viên Mỹ sử dụng hình ảnh với nội dung “Hân hạnh đào tạo kỹ thuật điều trị da mới cho [tên spa]”.

·Tuân thủ các quy định trong quá trình học tại trung tâm.

Để thuận lợi trong quá trình giảng dạy nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho mỗi khóa học, Trung Tâm đào tạo Spa Viên Mỹ hy vọng toàn thể cán bộ giáo viên, học viên nghiêm chỉnh chấp hành những quy định đã nêu trên! 

***Lịch học sắp xếp tùy theo học viên và kết quả được đánh giá dựa vào bài thi cuối khóa của mỗi học viên Chi tiết »

Banner_sidebar_360x600_2