Bậc của kĩ thuật viên Spa

Ngày đăng: 16/09/2017

Những tiêu chí tham khảo về bậc của kỹ thuật viên Spa sau đây có thể sẽ hữu ích cho bạn trong tuyển dụng, quản lý, cũng như các hoạt động trong kinh doanh spa hằng ngày.

Chúng tôi xếp cấp bậc từ I – V dựa theo những tiêu chuẩn về kiến thức, kĩ năng, đạo đức nghề nghiệp mà kĩ thuật viên Spa cần phải được đào tạo trong các khóa học. Việc đưa ra bảng tiêu chuẩn này sẽ giúp cho việc lựa chọn khóa đào tạo hoặc nâng cấp trình độ KTV của chủ Spa trở nên khoa họcvà rõ ràng hơn rất nhiều.


Ví dụ: bạn định mở một cơ sở Spa mà không biết nên bắt đầu từ đâu, phải tuyển chọn người nào? dịch vụ gì? khả năng doanh thu sẽ là bao nhiêu? ..v.v. Bạn hẹn gặp để làm việc với chuyên gia, sau khi chuyên gia nắm rõ được nhu cầu, mong muốn và điều kiện thực sự hiện có của bạn chúng tôi biết rằng đào tạo KTV Spa cấp II là phù hợp nhất cho Spa sắp mở. Bạn sẽ được biết kế hoạch đào tạo KTV Spa II bao bao gồm:

  • Tiêu chuẩn kĩ thuật viên bạn phải tuyển chọn là ai
  • Thời gian đào tạo trong bao lâu
  • Loại massage nào sẽ phù hợp nhất
  • Chi phí đào tạo là bao nhiêu
Bậc của Kĩ Thuật Viên Spa/ Massage
IIIIIIIVV
Hình thể, bàn tay12345
Kiến thức giải phẫu, sinh lý người11123
Kĩ thuật massage12345
Độ nhạy cảm năng lượng00124
Nghệ thuật giao tiếp với khách12345
Kỹ năng làm việc nhóm01235
Ngoại ngữ01135
Quản lý bản thân00345
Xử lý tình huống01234
Khả năng đào tạo00123
Tổng điểm410203144

Thang điểm:

  • 1 điểm -> mức yếu
  • 2 điểm -> mức trung bình
  • 3 điểm -> mức tốt
  • 4 điểm -> mức rất tốt
  • 5 điểm -> mức hoàn hảo

Bạn sẽ biết rõ ràng, chi tiết lần lượt tất cả những tiêu chuẩn trên theo từng thang điểm vào các bài tiếp theo.

Spaviet

Nguồn: Học Trị Liệu

***Lịch học sắp xếp tùy theo học viên và kết quả được đánh giá dựa vào bài thi cuối khóa của mỗi học viên Chi tiết »

Banner_sidebar_360x600_2